ป้ายกำกับ

A.H.U air/water heat exchange system C.D.U chiller COOLING TOWER HOOD ระบายอากาศเฉพาะที่ 1 HOOD ระบายอากาศเฉพาะที่ 2 SISW FOR WARD CURVED BLET DRIVE TYPE งานปรับปรุงฉนวนกันความเย็นท่อแอร์ดักซ์ งานปรับปรุงท่อดูดฝุ่นสี งานระบบปรับอากาศ งานหุ้มกันความร้อนถังเก็บความร้อน งานหุ้มฉนวนท่อร้อน-เย็น งานหุ้มถังเก็บน้ำเย็น AEROFLEX งานหุ้มท่อน้ำเย็นฉนวนโฟม E.P.S งานหุ้มท่อน้ำเย็น โฟม E.P.S งานหุ้มท่อสารทำความเย็น งานหุ้มปั้มและอุปกรณ์ AEROFLEX พัดลมดูดเข้าทางเดียว พัดลมระบายอากาศ ROOF FAN พัดลมระบายอากาศ แบบท่อ (AXIAL FAN) พัดลมระบายอากาศแบบเซ็นติฟูกอล พัดลมแบบกล่อง( CABINET FAN ) พัดลมแบบฝ้าเพดาน ( CEILING FAN ) ท่อระบายความร้อนภายในโรงงาน ท่อระบายความร้อนเครื่องพิมพ์ ท่ออบความร้อน ท่อเพิ่มความชื้นหรือท่อแอร์ไอน้ำ2 ระบบท่อขนส่งวัสดุและท่อฝุ่นต่างๆ ระบบท่อน้ำ 2 ระบบท่อน้ำเย็น ระบบท่อส่งลมเย็นของอาคารแห่งหนึ่ง ระบบท่อส่งลมเย็นในร้านค้าห้างสรรพสินค้า ระบบท่อเพิ่มความชื้น ระบบระบายความร้อนเครื่องฉีดพลาสติก ระบบ ระบายอากาศ ระบบระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบายอากาศโรงงาน ระบบไฟฟ้าและควบคุม ระบบไฟฟ้าและควบคุมA.H. ระบายความร้อนด้วยน้ำอยู่ในชุด(C.D.U) หุ้มท่อน้ำเย็น AEROFLEX หุ้มท่อน้ำเย็นภายในเครื่อง AEROFLEX หุ้มท่อเมนเครื่อง chiller เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก

งานหุ้มฉนวนท่อร้อน-เย็น

งานหุ้มฉนวนท่อร้อน-เย็น

งานหุ้มฉนวน ท่อลมร้อน (ใยหินพร้อมอลูซิงค์)

งานหุ้มฉนวน ท่อลมร้อน (ใยหินพร้อมอลูซิงค์)

งานหุ้มฉนวน ท่อลมร้อน (ใยหินพร้อมอลูซิงค์)

งานหุ้มฉนวน ท่อลมร้อน (ใยหินพร้อมอลูซิงค์)

งานหุ้มฉนวน ท่อลมร้อน (ใยหินพร้อมอลูซิงค์)

งานหุ้มฉนวน ท่อลมร้อน (ใยหินพร้อมอลูซิงค์)

หุ้มฉนวนกันความร้อน

หุ้มฉนวนกันความร้อน

การหุ้มฉนวนกันความร้อน มีทั้งแบบหุ้มร้อนและเย็น ซึ่งส่วนมากใช้งานตาม  บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม ในที่นี้ขอพูดถึงในส่วน โรงงานอุตสหกรรม มักใช้ในด้านการผลิต เช่น การกักเก็บความร้อน ลดการสูญเสียความร้อนในสายงานผลิต ลดอุณหภูมิภายในโรงงาน  ความปลอดภัย และประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิงได้ถึง 80% การหุ้มฉนวนความร้อนให้ได้ประสิทธิภาพ   ควรหุ้มฉนวนกันความร้อนจากแหล่งเกิดความร้อนในอุณหภูมิที่เกิน 60 องศาเซนเซียส และการเลือกประเภทฉนวน ความหนาฉนวน ติดตั้งถูกต้องตามหลักวิชาการ

Mr. Thanaphat  Jirawattanapong

D.e. Engineering & Panich  Limited Partnership

e-mail : thanaphat0907@gmail.com

tel.  662-8060906, 662-0425310, 662-4217741

fax. 662-4217741

Mobile. (66)-87-9168448 (66)-97-2265484

 

ท่อสตีมและอุปกรณ์ 2

ท่อสตีมและอุปกรณ์ 2

หุ้มท่อสตีมและอุปกรณ์

หุ้มท่อสตีมและอุปกรณ์

งานหุ้มฉนวนท่อร้อน-เย็น

งานหุ้มฉนวนท่อร้อน-เย็น

 

งานหุ้มฉนวนท่อร้อน-เย็น
หุ้มท่อสตีม-น้ำมันร้อน(STEAM-HOT OIL)

หมวดหมู่