ป้ายกำกับ

A.H.U air/water heat exchange system C.D.U chiller COOLING TOWER HOOD ระบายอากาศเฉพาะที่ 1 HOOD ระบายอากาศเฉพาะที่ 2 SISW FOR WARD CURVED BLET DRIVE TYPE งานปรับปรุงฉนวนกันความเย็นท่อแอร์ดักซ์ งานปรับปรุงท่อดูดฝุ่นสี งานระบบปรับอากาศ งานหุ้มกันความร้อนถังเก็บความร้อน งานหุ้มฉนวนท่อร้อน-เย็น งานหุ้มถังเก็บน้ำเย็น AEROFLEX งานหุ้มท่อน้ำเย็นฉนวนโฟม E.P.S งานหุ้มท่อน้ำเย็น โฟม E.P.S งานหุ้มท่อสารทำความเย็น งานหุ้มปั้มและอุปกรณ์ AEROFLEX พัดลมดูดเข้าทางเดียว พัดลมระบายอากาศ ROOF FAN พัดลมระบายอากาศ แบบท่อ (AXIAL FAN) พัดลมระบายอากาศแบบเซ็นติฟูกอล พัดลมแบบกล่อง( CABINET FAN ) พัดลมแบบฝ้าเพดาน ( CEILING FAN ) ท่อระบายความร้อนภายในโรงงาน ท่อระบายความร้อนเครื่องพิมพ์ ท่ออบความร้อน ท่อเพิ่มความชื้นหรือท่อแอร์ไอน้ำ2 ระบบท่อขนส่งวัสดุและท่อฝุ่นต่างๆ ระบบท่อน้ำ 2 ระบบท่อน้ำเย็น ระบบท่อส่งลมเย็นของอาคารแห่งหนึ่ง ระบบท่อส่งลมเย็นในร้านค้าห้างสรรพสินค้า ระบบท่อเพิ่มความชื้น ระบบระบายความร้อนเครื่องฉีดพลาสติก ระบบ ระบายอากาศ ระบบระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบายอากาศโรงงาน ระบบไฟฟ้าและควบคุม ระบบไฟฟ้าและควบคุมA.H. ระบายความร้อนด้วยน้ำอยู่ในชุด(C.D.U) หุ้มท่อน้ำเย็น AEROFLEX หุ้มท่อน้ำเย็นภายในเครื่อง AEROFLEX หุ้มท่อเมนเครื่อง chiller เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก

ระบบท่อเพิ่มความชื้น

ระบบท่อเพิ่มความชื้น

ท่อเพิ่มความชื้นหรือท่อแอร์ไอน้ำ2

ท่อเพิ่มความชื้นหรือท่อแอร์ไอน้ำ2

ท่อเพิ่มความชื้นหรือท่อแอร์ไอน้ำ2
ภาพที่เห็นนี้เป็นภาพ  ภายในห้องทอ
ผ้าแห่งหนึ่ง  ซึ่งใช้ระบบท่อเพิ่มความ
ชื้นเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 

ท่อเพิ่มความชื้นหรือท่อแอร์ไอน้ำ1

ท่อเพิ่มความชื้นหรือท่อแอร์ไอน้ำ1

ท่อเพิ่มความชื้นหรือท่อแอร์ไอน้ำ 1
ภาพที่เห็นนี้เป็นภาพ  ภายในห้องทอ
ผ้าแห่งหนึ่ง  ซึ่งใช้ระบบท่อเพิ่มความ
ชื้นเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

ระบบท่อเพิ่มความชื้น

ระบบท่อเพิ่มความชื้น

ภาพที่เห็นนี้เป็นภาพ  ภายในห้องทอ
ผ้าแห่งหนึ่ง  ซึ่งใช้ระบบท่อเพิ่มความ
ชื้นเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

หมวดหมู่