ป้ายกำกับ

A.H.U air/water heat exchange system C.D.U chiller COOLING TOWER HOOD ระบายอากาศเฉพาะที่ 1 HOOD ระบายอากาศเฉพาะที่ 2 SISW FOR WARD CURVED BLET DRIVE TYPE งานปรับปรุงฉนวนกันความเย็นท่อแอร์ดักซ์ งานปรับปรุงท่อดูดฝุ่นสี งานระบบปรับอากาศ งานหุ้มกันความร้อนถังเก็บความร้อน งานหุ้มฉนวนท่อร้อน-เย็น งานหุ้มถังเก็บน้ำเย็น AEROFLEX งานหุ้มท่อน้ำเย็นฉนวนโฟม E.P.S งานหุ้มท่อน้ำเย็น โฟม E.P.S งานหุ้มท่อสารทำความเย็น งานหุ้มปั้มและอุปกรณ์ AEROFLEX พัดลมดูดเข้าทางเดียว พัดลมระบายอากาศ ROOF FAN พัดลมระบายอากาศ แบบท่อ (AXIAL FAN) พัดลมระบายอากาศแบบเซ็นติฟูกอล พัดลมแบบกล่อง( CABINET FAN ) พัดลมแบบฝ้าเพดาน ( CEILING FAN ) ท่อระบายความร้อนภายในโรงงาน ท่อระบายความร้อนเครื่องพิมพ์ ท่ออบความร้อน ท่อเพิ่มความชื้นหรือท่อแอร์ไอน้ำ2 ระบบท่อขนส่งวัสดุและท่อฝุ่นต่างๆ ระบบท่อน้ำ 2 ระบบท่อน้ำเย็น ระบบท่อส่งลมเย็นของอาคารแห่งหนึ่ง ระบบท่อส่งลมเย็นในร้านค้าห้างสรรพสินค้า ระบบท่อเพิ่มความชื้น ระบบระบายความร้อนเครื่องฉีดพลาสติก ระบบ ระบายอากาศ ระบบระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบายอากาศโรงงาน ระบบไฟฟ้าและควบคุม ระบบไฟฟ้าและควบคุมA.H. ระบายความร้อนด้วยน้ำอยู่ในชุด(C.D.U) หุ้มท่อน้ำเย็น AEROFLEX หุ้มท่อน้ำเย็นภายในเครื่อง AEROFLEX หุ้มท่อเมนเครื่อง chiller เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก

ระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศ

ระบบ ปรับอากาศ

อากาศในโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆ  ทำให้มนุษย์เราต้องหาสิ่งที่ช่วยลดความร้อนในที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงาน อาคารขนาดใหญ่ ต่างๆ และโรงงานอุตสหกรรม  เพื่อเกิดความสบายในการใช้ชีวิตและเพิ่มผลผลิตในอุตสหกรรม จึงได้มีเครื่องปรับอากาศเกิดขึ้นหรือเรียกสั้นๆว่า เครื่องแอร์ แต่เครื่องแอร์ขนาดเล็กและนิยมใช้ในบ้านพักอาศัย มักใช้การระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งใช้พลังงานค่อนข้างมาก แต่ราคาถูก และสร้างมลพิษ ทางอากาศ เช่น ฝุ่น ละออง อุณหภูมิสูงขึ้น น้ำยาก็ทำลายโอโซน ส่วน อาคารสำนักงาน อาคารขนาดใหญ่ ต่างๆ โรงงานอุตสหกรรม มักใช้เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ และทำเป็นระบบ เรียกว่า ระบบปรับอากาศ   มักใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำ มีใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อคิดต่อหน่วย  แต่การลงทุนสูง ปล่อยมลพิษทางอากาศที่น้อยกว่า  แต่อย่างไรเสีย ระบบปรับอากาศ ยังเป็นต้นเหตุของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากระบบหนึ่ง ซึ่งเราควรจะใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่า ประหยัด ซึ่งทุกวันนี้เราก็ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย มาช่วยในการลดพลังงานให้น้อยลงได้ในระดับหนึ่ง  แต่อย่างไรเสียก็ยังถือว่าสูงอยู่

Mr. Thanaphat  Jirawattanapong

D.e. Engineering & Panich  Limited Partnership

e-mail : thanaphat0907@gmail.com

tel.  662-8060906, 662-0425310, 662-4217741

fax. 662-4217741

Mobile. (66)-87-9168448 (66)-97-2265484

งานระบบปรับอากาศ

งานระบบปรับอากาศ

งานระบบปรับอากาส

เครื่องทำน้ำความเย็น

เครื่องทำน้ำความเย็น

เครื่องทำน้ำความเย็น (chiller) 500-1000 TON

เครื่องทำความเย็น แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

เครื่องทำความเย็น แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

เครื่องทำความเย็น แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (C.D.U)

เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่

เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่

เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (A.H.U) ใช้ในอาคาร,สำนักงาน

เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก

เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก

เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (F.C.U) ใช้ในสำนักงานขนาดเล็ก,บ้าน

เครื่องระบายความร้อน

เครื่องระบายความร้อน

เครื่องระบายความร้อนด้วยน้ำ(COOLING TOWER)

เครื่องทำความเย็น แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

เครื่องทำความเย็น แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

เครื่องทำความเย็น แบบระบายความร้อนด้วยน้ำอยู่ในชุด(C.D.U)

ระบบท่อน้ำ 1

ระบบท่อน้ำ 1

ระบบท่อน้ำ 1
ระบบท่อน้ำเย็น

ระบบท่อน้ำ 2

ระบบท่อน้ำ 2

ระบบท่อน้ำ 2
ระบบท่อน้ำระบายความร้อน (COOLING TOWER)

 

หมวดหมู่