ป้ายกำกับ

A.H.U air/water heat exchange system C.D.U chiller COOLING TOWER HOOD ระบายอากาศเฉพาะที่ 1 HOOD ระบายอากาศเฉพาะที่ 2 SISW FOR WARD CURVED BLET DRIVE TYPE งานปรับปรุงฉนวนกันความเย็นท่อแอร์ดักซ์ งานปรับปรุงท่อดูดฝุ่นสี งานระบบปรับอากาศ งานหุ้มกันความร้อนถังเก็บความร้อน งานหุ้มฉนวนท่อร้อน-เย็น งานหุ้มถังเก็บน้ำเย็น AEROFLEX งานหุ้มท่อน้ำเย็นฉนวนโฟม E.P.S งานหุ้มท่อน้ำเย็น โฟม E.P.S งานหุ้มท่อสารทำความเย็น งานหุ้มปั้มและอุปกรณ์ AEROFLEX พัดลมดูดเข้าทางเดียว พัดลมระบายอากาศ ROOF FAN พัดลมระบายอากาศ แบบท่อ (AXIAL FAN) พัดลมระบายอากาศแบบเซ็นติฟูกอล พัดลมแบบกล่อง( CABINET FAN ) พัดลมแบบฝ้าเพดาน ( CEILING FAN ) ท่อระบายความร้อนภายในโรงงาน ท่อระบายความร้อนเครื่องพิมพ์ ท่ออบความร้อน ท่อเพิ่มความชื้นหรือท่อแอร์ไอน้ำ2 ระบบท่อขนส่งวัสดุและท่อฝุ่นต่างๆ ระบบท่อน้ำ 2 ระบบท่อน้ำเย็น ระบบท่อส่งลมเย็นของอาคารแห่งหนึ่ง ระบบท่อส่งลมเย็นในร้านค้าห้างสรรพสินค้า ระบบท่อเพิ่มความชื้น ระบบระบายความร้อนเครื่องฉีดพลาสติก ระบบ ระบายอากาศ ระบบระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบายอากาศโรงงาน ระบบไฟฟ้าและควบคุม ระบบไฟฟ้าและควบคุมA.H. ระบายความร้อนด้วยน้ำอยู่ในชุด(C.D.U) หุ้มท่อน้ำเย็น AEROFLEX หุ้มท่อน้ำเย็นภายในเครื่อง AEROFLEX หุ้มท่อเมนเครื่อง chiller เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก

ระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศ

ระบบ ระบายอากาศ

ปัจจุบัน คุณภาพอากาศในเขตเมือง และโรงงานอุตสหกรรม บางแห่งมีคุณภาพเกินมาตราฐาน ซึ่งเกิดจากมลพิษทางอากาศ  เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เผาไหม้ สารพิษ ควันท่อไอเสีย ควันจากโรงงาน จึงจำเป็นต้องมีระบบระบายอากาศ  มาระบายอากาศที่มีมลพิษทางอากาศ ซึ่งช่วยผู้ที่ทำกิจกรรมในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี

และให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน ซึ่งการทำระบบระบายอากาศ ปัญหาหลักมักเกิดจาก  ผู้ปล่อยมลพิษ  

มองเป็นเรื่องไม่จำเป็นกฎหมาย ไม่บังคับจริงจัง ลงทุนสูง ผลที่ได้มองดูไม่คุ้มค่า จึงทำให้คุณภาพอากาศไม่ดีขึ้นมีแต่แย่ลง ทั้งนี้หากจะแก้

ปัญหาควรให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และสร้างจิตสำนึกกับผู้ปล่อยมลพิษให้รับผิดชอบต่อสังคม การทำระบบ

ระบายอากาศ ให้ได้ประสิทธิภาพมากสุด คือ การได้ข้อมูลที่ถูกต้อง การควบคุมพื้นที่ การออกแบบและติดตั้งที่ถูกหลักวิชาการ และการดูแลรักษา ระบบนี้ใช้พลังงานไฟฟ้า มากพอสมควร ไม่เหมาะกับพื้นที่มากเพราะการลงทุนค่อนข้างสูง 

Mr. Thanaphat  Jirawattanapong

D.e. Engineering & Panich  Limited Partnership

e-mail : thanaphat0907@gmail.com

tel.  662-8060906, 662-0425310, 662-4217741

fax. 662-4217741

Mobile. (66)-87-9168448 (66)-97-2265484

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ อย่างง่ายและทำให้ประหยัดพลังงาน โดยการกั้นพื้นที่ดูดของ HOOD ซึ่งอาจทำให้ทำงานไม่สะดวกและไม่สวยงามไปบ้าง แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง

ระบบระบายอากาศโรงงาน

ระบบระบายอากาศโรงงาน

ระบบระบายอากาศภายในโรงงานแห่งหนึ่ง

พัดลมระบายอากาศแบบเซ็นติฟูกอล 1

พัดลมระบายอากาศแบบเซ็นติฟูกอล 1

พัดลมแบบเซ็นติฟูกอล SISW  FORWARD
CURVED DIRECT  DRIVE
TYPE SISW = SINGLE   INLET พัดลมดูดเข้าทางเดียว

พัดลมระบายอากาศแบบเซ็นติฟูกอล 2

พัดลมระบายอากาศแบบเซ็นติฟูกอล 2

พัดลมแบบเซ็นติฟูกอล SISW  FOR
WARD CURVED  BLET  DRIVE TYPE

พัดลมระบายอากาศแบบเซ็นติฟูกอล 3

พัดลมระบายอากาศแบบเซ็นติฟูกอล 3

พัดลมแบบเซ็นติฟูกอล SISW  FORWARD
CURVED& BACKWARD CURVED
BLET  DRIVE TYPE

พัดลมระบายอากาศ AXIAL FAN

พัดลมระบายอากาศ AXIAL FAN

พัดลมระบายอากาศ แบบท่อ (AXIAL FAN)

พัดลมระบายอากาศ CABINET FAN

พัดลมระบายอากาศ CABINET FAN

พัดลมแบบกล่อง( CABINET FAN )

พัดลมระบายอากาศ ROOF FAN

พัดลมระบายอากาศ ROOF FAN

พัดลมแบบหลังคา (ROOF FAN )

 

พัดลมระบายอากาศ CEILING FAN

พัดลมระบายอากาศ CEILING  FAN

พัดลมแบบฝ้าเพดาน ( CEILING  FAN )

หมวดหมู่